Wysokie oprocentowanie

W tym dziale umieszczane są propozycje inwestycji alternatywnych o stosunkowo wysokim oprocentowaniu w porównaniu do lokat, jeśli tylko uznane zostaną za w miarę stabilne i z rozsądnym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Firmy je oferujące posiadają duże możliwości do otrzymywania sporych zysków i choć ich działalność wiąże się z podwyższonym ryzykiem, to przy właściwym zarządzaniu ryzyko to jest relatywnie niskie w porównaniu do osiąganej stopy zwrotu. Na chwilę obecną możemy wskazać przede wszystkim Pro-Zysk – system obsługi pożyczek społecznościowych z gwarancją spłacalności Nobiles2, który w przyniósł inwestorom średnio po pierwszym roku 24,85% brutto zysku (w kolejnych okresach utrzymuje zbliżone zyski).


Wysokie oprocentowanie

Druga propozycja jest dużo bardziej ryzykowna i przeznaczona wyłącznie dla odpowiednio przeszkolonych inwestorów, Chodzi o opcje binarne będące propozycją o stosunkowo wysokim ryzyku inwestycyjnym, a co za tym idzie o wysokich potencjalnych zyskach. W lokowaniu swych środków ważne jest, jakie strategie inwestycyjne preferuje inwestor, wtedy sam powinien dobrać odpowiednie produkty z właściwych kategorii inwestycyjnych.