Gdzie kupić obligacje korporacyjne – źródła wiedzy

Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, podobnie jak i akcje. Przy czym w przypadku akcji sytuacja jest zwykle bardziej płynna w odniesieniu do ceny i możliwości sprzedaży, rynek obligacji jest dużo płytszy i do tego bywa, że spółki emitujące obligacje nie wprowadzają ich do handlu na rynku Catalyst (a to utrudnia przedterminową odsprzedaż takich papierów). Czytaj dalej Gdzie kupić obligacje korporacyjne – źródła wiedzy

Obligacje Korporacyjne

Obligacje korporacyjne

Obligacje nie powinny kojarzyć się wyłącznie z obligacjami skarbowymi, które dają oprocentowanie roczne na poziomie zaledwie 2,5-6% (zależne od sytuacji gospodarczej i uzależnione od takich wskaźników jak WIBOR czy poziom inflacji), bo nie jest to atrakcyjna oferta dla drobnego inwestora. Może on bowiem zdecydować się na lokatę o podobnym, a często nieco wyższym nominalnym rocznym oprocentowaniem (np. ok. 5-6% brutto).

Czytaj dalej Obligacje Korporacyjne