Stabilne Inwestycje

Ostatnie lata na rynkach finansowych cechują się dużą zmiennością wartości poszczególnych klas aktywów, a głównym powodem jest światowy kryzys zarówno rynków finansowych jak i gospodarczy.

Wychodzimy zatem z założenia, że w tych trudnych czasach inwestorzy szukają bezpiecznej przystani, czyli zysków, które powinny w stabilny sposób, krok po kroku zwiększać zasobność ich portfeli, prześcigając przy tym wartość inflacji. Kładziemy przy tym duży nacisk na racjonalny poziom bezpieczeństwa oferowanych inwestycji i tylko tego typu produkty dobieramy do naszej oferty w Galerii Świadomego Inwestora.


Fundusze inwestycyjne

Do tych bezpiecznych i stabilnych produktów w obliczu zawirowań rynków finansowych możemy zaliczyć przede wszystkim Fundusze Inwestycyjne z kategorii Funduszy Obligacji Korporacyjnych (jak i same obligacje korporacyjne dostępne za naszym pośrednictwem na rynku pierwotnym) oraz Fundusz Wierzytelności. Najciekawszą obecnie formą średnioterminowego lokowania środków, z której sami korzystamy jest udzielanie pożyczek społecznościowych za pośrednictwem spółki Nobiles2, która sama znajduje i weryfikuje pożyczkobiorców, a do tego daje gwarancję przejęcia na własne barki pożyczek, które przestają być spłacane.

Ponadto na krótsze okresy inwestowania możemy polecić lokaty bankowe oraz Fundusze Skarbowe. Warto też zapoznać się z opisami sposobów lokowania środków, których nie polecamy.