Podatki od zysków kapitałowych

Z punktu widzenia inwestora indywidualnego w zależności od typu inwestycji i formy prawnej osoby lub spółki, której przekazujemy pieniądze celem otrzymania odsetek, mamy różne zasady opodatkowania. Więcej informacji można znaleźć w artykule:

Odsetki od pożyczki a podatek

Są to zasady dla udzielającego pożyczkę, ale dotyczą też innych form lokowania środków, z których czerpiemy przychody. Obecnie podatek od zysków kapitałowych wynosi 19% niezależnie od kwoty i nie można łączyć różnych kategorii zysków i strat w bilansowaniu wypadkowej kwoty zysku. Czyli np. straty na akcjach nie można odjąć od zysku z lokaty czy funduszu inwestycyjnego. Uwaga! Istnieje też potrzeba zapłacenia podatku PCC od takich pożyczek.

Z punktu widzenia zyskowności najlepszym rozwiązaniem jest jak najdłuższe zgodne z prawem odroczenie płatności podatku. Przykładowo roczną umowę inwestycyjną najlepiej podpisać na początku stycznia. Jeśli umowa została podpisana np. 02.01.2012, a kończy się 01.01.2013, to podatek musimy wykazać w rozliczeniu rocznym za rok 2013, czyli najpóźniej składając zeznanie (i płacąc podatek) 30.04.2014 roku. To prawie 16 miesięcy od uzyskania przychodu do opłacenia podatku. W tym okresie możemy reinwestować zarówno kapitał, jak i nie opodatkowane jeszcze zyski.

W większości przypadków nie jest to niestety możliwe, gdyż najczęściej podatek zostanie potrącony w dniu zakończenia umowy przez spółkę, której powierzyliśmy pieniądze. W takim przypadku warto przeanalizować kilka opcji, które pojawiają się w ofertach.

Pierwsza wersja określa jeden okres odsetkowy, po którym następuje wypłata kapitału wraz z odsetkami (po potrąceniu podatku).

Druga opcja to oprocentowanie podane w skali miesiąca (np. 5%), a umowa przewidziana np. na rok. W takiej sytuacji należy poznać dokładniej tą ofertę, a dokładniej jak interpretowane są odsetki i wypłaty, bowiem mogą istnieć różne wersje:

  • oprocentowanie naliczane jest co miesiąc, a końcowy zysk jest wielokrotnością miesięcznego oprocentowania, w naszym przykładzie 60% brutto w skali roku;
  • oprocentowanie naliczane jest co miesiąc, ale kwota zysku wchodzi w skład kapitału już od początku nowego miesiąca (procent składany), co daje w naszym przykładzie 79,59% brutto;
  • oprocentowanie naliczane jest i wypłacane co miesiąc po opodatkowaniu, a po zakończeniu umowy zwracany jest kapitał;
  • oprocentowanie naliczane jest od całego kapitału i wypłacane co miesiąc po opodatkowaniu, a ponadto wypłacana jest każdego miesiąca stała, proporcjonalna część kapitału, w naszym przykładzie 1/12 kwoty kapitału miesięcznie (to pozwala na ponowne inwestowanie części kapitału i zysku jeszcze przed zakończeniem umowy).

Biorąc pod uwagę, że z podatku rozliczamy się raz w roku, warto rozważyć umowy kilkuletnie (np. trwające 3 lata), w których deklarowany zysk wypłacany jest na koniec trwania umowy, a co roku odsetki są automatycznie włączane do kapitału (niestety w przypadku obligacji korporacyjnych nie stosuje się takich zabiegów, kupony są zwykle wypłacane co 3 lub 6 miesięcy). Uwaga – nie da się odroczyć podatku, jeśli roczną umowę przedłużamy na kolejny rok. Oczywiście trzeba też brać pod uwagę ryzyko wypłacalności spółki w tak długim okresie. To tylko przykładowe obliczenia – należy w przypadku udzielania pożyczek trzymać się nowych rygorystycznych przepisów utrudniających osiąganie wysokich zysków.