Oferta Funduszy Inwestycyjnych

Ofertę Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) można podzielić na kilka kategorii (szczegóły w artykule Fundusze Inwestycyjne). Chcąc wyjść na przeciw oczekiwaniom inwestorów akceptujących różny poziom ryzyka inwestycyjnego, mamy do zaoferowania dwa, które oceniliśmy za najbardziej wartościowe do średnioterminowego i długoterminowego inwestowania.

Owa atrakcyjna oferta dotyczy funduszy GO FUND FIZ. Są to Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, których certyfikaty można nabyć za naszym pośrednictwem. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują SubGO Fund Obligacje 1 oraz SubGO Fund Wierzytelności.

Fundusze Go TFI

Pierwszy z nich, to subfundusz obligacji korporacyjnych cechujący się stabilną, a do tego bardzo wysoką stopą zwrotu wynoszącą około 9% rocznie (średnia wyznaczona po 4 latach działalności funduszu). W kolejnym okresie zysk był niższy ze względu na deflację panującą w Polsce.

Drugi z wymienionych powyżej, to unikatowy subfundusz wierzytelności (wykorzystuje procedury oparte o działalność windykacyjną), którego zyski nie są uzależnione od sytuacji na rynkach akcji (o tego typu inwestycjach można przeczytać w artykule Jakie branże dają wysoki zysk?). Działa on od 24.08.2010r. i w ciągu 46 miesięcy wypracował zysk wynoszący 189,57% ! Oczekiwana stopa zwrotu z subGO Fund Wierzytelności powinna przekraczać min. 10-15% średniorocznie w okresie 36 miesięcy (taki jest bowiem sugerowany minimalny okres inwestycyjny). Ponadto fundusz ten wypłaca dywidendę.

Kolejne dwa subfundusze to SubGo Fund Micro oparty o wyselekcjonowane spółki wchodzące na giełdowy parkiet New Connect oraz SubGO Energia 2 będący funduszem inwestującym w spółki akcyjne branży energetycznej, a zwłaszcza spółki z przyszłościowej branży energii odnawialnej.

Na chwilę obecną głównym problemem dla inwestorów jest wysoki próg wejścia dla każdego z subfunduszy GO FUND FIZ wynosi 170 000 zł.

 Większe zyski jako element dywersyfikacji można osiągnąć dzięki inwestycji alternatywnego inwestowania w udzielanie pożyczek z gwarancją bezpieczeństwa kapitału. Jeśli wyrażasz zainteresowanie nabyciem jednostek któregokolwiek z subfunduszy, zapraszamy do działu Kontakt.