Obligacje Getin Noble Bank

Jak ulokować swe środki, aby mieć spokojny sen na wypadek dużych zawirowań na rynku pieniężnym typu hiperinflacja czy reset systemów finansowych (który kiedyś z pewnością wystąpi z powodu ciągłego nieracjonalnego zadłużania się wszystkich krajów)? Problem nie jest łatwy do rozwiązania, jedni sugerują zakup ziemi, inni mieszkań na wynajem czy złota.

Z drugiej strony nie wiedząc, kiedy taka sytuacja nastąpi, chcielibyśmy zachować rozsądek i nieco zarabiać na swoich odłożonych wcześniej pieniądzach, choćby zabezpieczając się przed inflacją na cywilizowanym poziomie. Najprostszym rozwiązaniem wydają się lokaty bankowe, gdzie dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu mamy zapewniony zwrot środków do 100 000 euro w przypadku upadku naszego banku (lub podobnie jak w przypadku Cypru, kiedy trzeba ratować system bankowy jako całość kosztem oszczędzających!). Tyle że BFG nie daje żadnych gwarancji, jeśli bank nie upadnie, a zawali się sam system finansowy, czy też tylko „łagodnie” nastąpi hiperinflacja (co na jedno wychodzi dla naszego portfela). Wtedy po prostu kwota całego portfela czy też gwarantowane 100 000 euro mogą być niewiele warte i nic nam te gwarancje nie dadzą.

Idea kompromisowa, którą można zaproponować (i wdrożyć po samodzielnym przemyśleniu), to wykorzystanie dwóch form długoterminowego lokowania środków. Jeśli przyjmiemy jako punkt odniesienia najlepsze lokaty bankowe o zmiennym oprocentowaniu, to możemy liczyć na zyski na poziomie około 1% powyżej WIBOR6M (niektóre lokaty na 2-3 lata oferują takie warunki). W czerwcu 2014 roku (w momencie pisania artykułu) to ok. 3,7% brutto rocznie.

Można też posłużyć się obligacjami bankowymi (zakładamy, że gdy nie będzie resetu finansów kraju/świata ani hiperinflacji, to banki w Polsce przetrwają i bankructwa nie powinny mieć miejsca). Można zatem ulokować część środków w takie obligacje bankowe (jako najbardziej dostępne papiery wykorzystano w tym artykule obligacje Gentin Noble Banku).

Wadą tego rozwiązania jest to, że obligacje te nie są zabezpieczone i jako podporządkowane dają praktycznie zerową szansę na odzyskanie środków w razie upadku takiego banku (to ryzyko, jakie ponosimy w sytuacji, przed którą właściwie chcemy się zabezpieczyć – co brzmi dość dziwnie).

Obligacje korporacyjne

Zaletą jest z kolei wyższe oprocentowanie, co ważne – musi to być oprocentowanie zmienne uzależnione od wskaźnika WIBOR (zabezpieczenie na wypadek płynnej wysokiej inflacji niepowodującej upadku banku/finansów państwa itp.). Te reguły spełniają papiery Getin Noble Banku znajdujące się w obrocie na rynku wtórnym Catalyst (do tego co pewien czas pojawiają się kolejne emisje na rynku pierwotnym). Zakres oferowanego oprocentowania zależny jest od poszczególnych emisji i mieści się w przedziale od 2,75 do 3,75 % powyżej zmiennej stopy WIBOR6M. Przyjmijmy kompromisowy poziom (realny do kupienia na rynku wtórnym po cenie zbliżonej do nominalnej) 3% + WIBOR6M, co w czerwcu 2014 dawało ok. 5,7% zysku brutto rocznie (pamiętajmy o podatku od zysków kapitałowych na poziomie 19%).

Teraz chwila obliczeń dla powyższego oprocentowania. Przyjmijmy, że chcemy ulokować 100 000 zł. Dzielimy kwotę na dwie części, pierwsza z nich to 65 000 zł, za którą kupujemy obligacje Getnin Noble Banku, które przy aktualnym oprocentowaniu dadzą po roku 3001 zł zysku netto. Dla porównania, gdybyśmy całe 100 000 ulokowali na lokacie 1% + WIBOR6M, to po roku (uwzględniając oczywiście podatek Belki) zysk wyniósłby 2997 zl. Czyli można powiedzieć, że obie oferty są równoważne co do zyskowności (inaczej tylko rozkładamy ryzyko – pod inne założenia).

No a co z pozostałymi 35 000 zł? Za te pieniądze kupujemy złoto w postaci jednouncjowych monet bulionowych (najbardziej rozpoznawalnych w skali świata). Należy pamiętać, że to inwestycja planowana na wiele lat, a nie na 2-3 lata. Złoto powinno być gwarantem zachowania wartości (przeliczeniowej na jedzenie/paliwo itp.) w przypadku nadzwyczajnym – co prawda wtedy zakładamy czarny scenariusz, że z obligacji nic wartościowego nie odzyskamy, ale też nie stracimy realnie pewnie tyle, ile na lokacie bankowej. No to ostatnie zdanie jest bardzo dyskusyjne, więc każdy sam powinien przeanalizować sprawę, zanim podejmie decyzję.

Poza tym nie muszą to być obligacje tego banku, można wybrać kilka spółek z najwyższym ratingiem, tyle że ich papiery zwykle nie są długoterminowe, a do tego na rynku Catalyst sprzedawane znacznie powyżej wartości nominalnej (wtedy realny zysk trzeba samemu przeliczyć). Z kolei obligacje Getin Noble Banku emitowane są na 7 lat (przy czym istnieje zapis o możliwości przedterminowego wykupu, z którego po 5 latach bank na pewno skorzysta, bo taką mają optymalizację zgodną z przepisami prawa). Zatem dwie ostatnie cyfry kodu obligacji, to rok teoretycznego końca i od tej wartości należy odjąć 2, aby otrzymać rok daty przedterminowego wykupu obligacji.

Poniżej zamieszczono zestawienie aktualnie będących w obrocie poszczególnych serii obligacji Getin Noble Banku o nominale 1000 zł (brakuje tych o nominale 100 000 zł). Posortowano je według daty aktualnego najbliższego początku nowego okresu odsetkowego (to ważne, żeby nie tracić na niekorzystnych przepisach podatkowych, dlatego warto kupować obligacje bez narosłych odsetek lub z małymi odsetkami, czyli na początku każdego nowego okresu odsetkowego), dalej nazwa papierów i marża części stałej oprocentowania rocznego (do tego należy dodać wartość WIBOR6M, aby otrzymać całkowite oprocentowanie w skali roku).

Daty są orientacyjne i powtarzają się co 6 miesięcy (plus minus 2 dni) – bo co pół roku wypłacane są odsetki, więc rozpiska będzie ważna przez wiele lat. Należy też zwrócić uwagę na oprocentowanie (część stałą kuponu odsetkowego) i cenę w dniu zakupu, żeby ustalić realną wartość zysku do dnia wykupu tych obligacji. Średnio co 2 tygodnie któraś z serii ma swój początek okresu odsetkowego, co ułatwia zadanie.

14.06.2014 3,55% GNF0618

20.06.2014 2,75% GNB1220

21.06.2014 3,45% GNB1219

10.07.2014 3,00% GNB0720

14.08.2014 3,00% GNB0221

23.08.2014 3,75% GNB0218

27.08.2014 3,55% GNB0819

28.08.2014 3,10% GNB0220

28.08.2014 3,00% GNB0820

01.09.2014 3,47% GNB0917

12.09.2014 3,00% GNB0321

22.09.2014 3,47% GNO0917

23.09.2014 3,55% GNB0318

26.09.2014 3,55% GNB0919

29.09.2014 3,10% GNB0320

07.10.2014 3,00% GNB1020

07.10.2014 3,00% GNB0421

17.10.2014 3,47% GNB1017

19.10.2014 3,55% GNB1019

27.10.2014 3,55% GNB0418

27.10.2014 3,10% GNB0420

07.11.2014 3,00% GNB1120

16.11.2014 3,45% GNB1119

23.11.2014 3,55% GNB0518

29.11.2014 3,00% GNO1120

05.12.2014 3,00% GNB0620