Fundusze Inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne to dość wygodne narzędzie do inwestowania zarówno długoterminowego jak i w krótszym terminie (pod warunkiem braku prowizji od operacji nabycia i zbycia jednostek funduszu). Fundusze dzielimy na otwarte i zamknięte.


Fundusze inwestycyjne, fundusz obligacji korporacyjnych

W odróżnieniu od funduszy otwartych, w przypadku funduszy zamkniętych nie można w dowolnym momencie nabyć lub odsprzedać jednostek takiego funduszu, a wycena wartości jednostki najczęściej dokonywana jest skokowo np. co 3 miesiące.

Istnieją różne klasy funduszy, co pozwala na dokładny podział swego portfela według naszych potrzeb. Najciekawsze propozycje tego typu inwestycji wybraliśmy do naszej oferty i krótko scharakteryzowano je w artykule Oferta Funduszy Inwestycyjnych.

Najpopularniejsze są fundusze akcji, które dzielą się na różne podkategorie, np. fundusz małych i średnich spółek, fundusz spółek branży spożywczej, fundusz spółek branży energetycznej itp. Fundusze akcji są zarządzane w taki sposób, aby uzyskać możliwie wysoką stopę zwrotu, zachowując jednocześnie wysoki poziom dywersyfikacji spółek. Niestety za takie zarządzanie pobierana jest spora prowizja w okolicach 3,5-4% rocznie i to niezależnie od tego, czy jesteśmy w fazie hossy, czy też jednostki funduszu aktualnie tracą na wartości. Korzystanie z tej kategorii funduszy ma sens, gdy dysponujemy odpowiednią strategią, która uchroni nas przed znacznymi spadkami w przypadku bessy na rynku akcji. Najlepiej skorzystać z profesjonalnej usługi doradztwa Opiekun Inwestora, gdzie jesteśmy informowani o właściwych okresach wejścia i wyjścia z rynku akcji.

Kolejne dwie główne kategorie, to fundusze obligacji (w tym obligacji korporacyjnych) oraz fundusze gtówkowe (rynku pieniężnego). W przypadku pierwszej kategorii za zarządzanie pobierana jest roczna prowizja w okolicach 1,5-2%, natomiast nieco mniejsza jest w przypadku funduszy gotówkowych. Te ostatnie charakteryzują się największą stabilnością zysku, jednak oferują najmniejszy potencjalny zysk, średnio jest on minimalnie mniejszy od oferty dobrych lokat bankowych. Zaletą jest jednak elastyczność, czyli możliwość krótkoterminowego oszczędzania np. w okresach niepewności na rynku akcji.

Istotnym elementem jest tzw. parasol funduszy, w którym oferowane są fundusze różnych kategorii ale należące do jednej grupy kapitałowej. Możliwe jest przenoszenie środków między poszczególnymi funduszami w ramach jednego parasola ochronnego (tzw. konwersja) bez potrącania podatku od zysków kapitałowych. Podatek ten jest odroczony do czasu całkowitego wyjścia z inwestycji. Ta technika pozwala odsetkom efektywnie pracować na dalsze zyski.

Żadna z kategorii funduszy nie jest pozbawiona ryzyka inwestycyjnego. Sprawą oczywistą są spadki jednostek funduszy akcji proporcjonalne do spadków indeksów giełdowych. Ale i pozostałe klasy funduszy mogą być narażone na nagłe spadki. W przypadku funduszy obligacji (a nawet funduszy rynku pieniężnego, gdyż i te pewną część inwestują w obligacje korporacyjne) istnieje ryzyko niewypłacalności spółki, której obligacje fundusz posiada w swym portfelu. Oto kilka przykładów:

Bolesna lekcja dla fanów obligacji korporacyjnych. Pół roku wyparowało w…

Trudny dzień dla funduszy niskiego ryzyka IDEA

UniWIBID traci 2,71% Szok. Inaczej tego nazwać nie można!

Teoretycznie narażone są fundusze z kategorii funduszy obligacji korporacyjnych, jest to jeszcze dość młody rynek, choć najczęściej właściwe zarządzanie funduszem pozwala na zminimalizowanie ewentualnych strat.

Ryzyko inwestycyjne związane jest także z tym, że niektóre fundusze inwestują na rynkach zagranicznych. Przykładowo rewolucja w Egipcie w 2011 roku była przyczyną zawieszenia tamtejszego rynku akcji, a to wiązało się z możliwościami zawieszenia działalności niektórych funduszy tam inwestujących. Mogą się także pojawiać inne przyczyny dość rzadko występującego zawieszenia notowań funduszy, co opisano na przykładzie:

Fundusze Superfund – przywrócenie notowań